Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Lisa Zilver Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lisa Zilver Fotografie  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lisa Zilver Fotografie verstrekt. Lisa Zilver Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
 

WAAROM LISA ZILVER FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Lisa Zilver Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Lisa Zilver Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 

HOE LANG LISA ZILVER FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Lisa Zilver Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 

DELEN MET ANDEREN

Lisa Zilver Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Lisa Zilver Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lisa Zilver Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 

FACEBOOK & PINTEREST

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lisa.zilver@gmail.com. Lisa Zilver Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

BEVEILIGEN

Lisa Zilver Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lisa Zilver Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lisa Zilver Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lisa Zilver Fotografie op via lisa.zilver@gmail.com. www.lisazilver.nl is een website van Lisa Zilver Fotografie. Lisa Zilver Fotografie is als volgt te bereiken:

Postadres: Nieuwe Kruisstraat 4, 2011 RP Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67770312

Telefoon: +31618239344
E-mailadres: lisa.zilver@gmail.com

TYPE & KLIK OP ENTER